17.04.2009

فرزند آسید علی متولد شد: بزغاله شبيه انسان در استهبان متولد شد

فارس: رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان استهبان گفت: يك رأس بزغاله خارق‌العاده كه از ناحيه سر و سينه شبيه انسان است، در شهرستان استهبان متولد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس جعفر صادقي به تشريح تولد اين موجود عجيب پرداخت و گفت: امروز يك رأس بزغاله تلف شده به شبكه دامپزشكي شهرستان استهبان آورده شد، كه از ناحيه سر و سينه شبيه انسان و از ناحيه دست و پا شبيه سگ و گربه و داراي پنج انگشت و ناخن است.
وي با اشاره به اين مطلب كه اين نوع زايش به ندرت اتفاق مي‌يابد، افزود: يكي از عواملي كه بيش‌ترين تأثير در اين موارد رخ مي‌دهد، عوامل جهش ژنتيكي و عوامل شيميايي است كه در دوران بارداري و تقسيم اوليه سلول‌هاي جنيني اتفاق مي‌افتد.
وي با اشاره به زنده بودن اين بزغاله در بدو تولد به مدت 30 دقيقه گفت: با هماهنگي‌هاي به عمل آمده قرار شد كه با كالبد شكافي از ديگر اعضاي اين بزغاله نسبت به شباهت ديگر اعضا به انسان بررسي شود.
مادر اين بزغاله در حال حاضر زنده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates