پست های برچسب: آبجو

01.18.2010

نوشیدن الکل از ۵۵۰۰ سال پیش در ایران: الکل نوشیدنی چگونه کشف شد؟

پیک ایران: دويجه وله : اولین برخورد انسان با الکل باید از طریق میوه‌های گندیده انجام گرفته باشد. چینی‌ها حداقل از ۹ هزار سال پیش و ایرانی‌ها حداقل از ۵۵۰۰ سال پیش نوشابه‌های الکلی تولید می‌کرده‌اند. به کشف الکل نوشیدنی و تاریخچه تولید آن تاکنون کمتر پرداخته شده است. احتمالا به این دلیل که در […]

Free Blog Themes and Blog Templates