پست های برچسب: آیت‌الله طاهری

12.23.2009

محاصره بیت آیت الله طاهری در اصفهان توسط نیروهای امنیتی

سلام: نیروهای لباس شخصی قصد تعرض به آیت‌الله طاهری را داشتند که اطرافیان آیت‌الله مانع این اقدام شدند. بیت آیت الله سید جلال الدین طاهری از ساعتی پیش به محاصره نیروهای امنیتی درآمد. به گزارش خبرنگار سلام در اصفهان، بیت آیت الله طاهری تحت نظر و محاصره و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته است. همچنین […]

Free Blog Themes and Blog Templates