پست های برچسب: احمدی نِژاد

02.26.2009

مثلث شهرداران: قالیباف هم وارد میدان شد

جمهوریت:محمد باقرقالیباف، شهردار تهران،روز چهارشنبه از حضور قطعی خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم خبر داد. به گزارش جمهوریت، یکی از نزدیکان شهردار کنونی تهران با اعلام این خبر افزود:امروز آقای قالیباف،در خلال جلسه ای با مشاوران خود، تصمیم نهایی خود مبنی بر حضوردررقابت های انتخابات ریاست جمهوری آتی را اعلام کرد. بدین ترتیب در […]

Free Blog Themes and Blog Templates