پست های برچسب: اسفندگان

02.10.2010

نظر تعدادي از استادان ايران‌شناس در باره زمان درست جشن اسفندگان

میرات فرهنگی: هر ساله به هنگام جشن‌هاي ملي، تفاوت نظرهايي در باره زمان درست آنها پيش مي‌آيد. با توجه به نظر استادان ايران شناس که همگي متفق‌القول هستند، مشخص مي شود که زمان جشن‌ها مي‌بايد با گاهشماري ملي و رسمي ايران تعيين شود و بکارگيري گاهشماري يزدگردي درست نيست. جشن اسفندگان خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گروه […]

Free Blog Themes and Blog Templates