پست های برچسب: اسماعیل مسعودی

09.6.2010

خبر شش ماه پیش سفیر تائید شد؛ محکومیت مسعودی به جرم اختلاس

سفیر: پنجم بهمن ماه 1388، پایگاه خبری سفیر با انتشار گزارشی خبر از بازداشت «م» از مسئولین استانداری تهران داده بود و از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری خواسته بود تا به ابهامات پیرامون ارتباط وی با «م» و «ج.ع» پاسخ دهد. معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ 5 میلیارد و […]

Free Blog Themes and Blog Templates