پست های برچسب: اعراب و ایران

02.19.2009

عربستان، اردن، مصر، امارات و … حملات همه جانبه اعراب به ایران در حمایت از بحرین

عصرایران: این موج سازی علیه ایران در شرایطی است که رسانه های عرب ، سخنان منتسب به ناطق نوری را ابتدا تحریف کرده و سپس به محکوم سازی آن چه خود تحریف کرده اند ، پرداخته اند.با این اوصاف اگر برخی ایرانیان نیز سخن از مالکیت بر بحرین بزنند،این فایده را دارد که اعراب مدعی […]

Free Blog Themes and Blog Templates