پست های برچسب: افیون

01.9.2009

جمعه ها در منطقه ممنوعه بازار چه خبر است؟

پیک ایران: خبرگزاری مهر : سه شنبه گذشته رئیس شورای شهر در جلسه شورا از آنچه که در روزهای جمعه در مناطق اطراف بازار سنتی تهران دیده بود ابراز شرمساری کرد. به دنبال این اظهارات مهدی چمران خبرنگار مهر بر آن شد تا از وقایعی که در این منطقه اتفاق می افتد گزارشی تهیه نماید. […]

Free Blog Themes and Blog Templates