پست های برچسب: امیر کویت

03.29.2009

سفر قریب الوقوع امیر کویت به ایران احمدی نژاد: من از کشورهای عربی دیدار کردم، حال نوبت آنان است تا تلافی کنند

انتخاب :روزنامه عربی المدینه چاپ عربستان سعودی مدعی شد: احمدی نژاد گفته است: من از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده ام حال نوبت سران عرب است که از ایران دیدن کنند و دیدار من از کشورهای عربی را تلافی کنند. خبرگزاری انتخاب: روزنامه عربی المدینه چاپ عربستان سعودی طی گزارشی با عنوان «احمدی نژاد […]

Free Blog Themes and Blog Templates