پست های برچسب: اولترا ريچ

10.26.2010

واشینگتن پست: زمان افزايش اقدامات برای آزادی اينترنت فرارسيده است

رادیوفردا: روز سه شنبه گذشته بيش از دويست هزار کاربر اينترنت در ايران توانستند از سدهای سانسور عبور کرده و به وب سايت های ممنوعی مثل فيس بوک، توييتر و يا راديو فردا مراجعه کنند. در سوريه قريب به ۱۵ هزار تن توانستند آزادانه در اينترنت جستجو کنند، در ويتنام حدود ۱۰ هزار تن، درعربستان […]

Free Blog Themes and Blog Templates