پست های برچسب: باج سیاسی

11.23.2009

مشهدی چاوز،حق این مردم مظلوم را نخورید!

آینده: اقدام قبلی در انعقاد تفاهمنامه خرید بنزین از ونزوئلا ،هر لیتر 850 تومان در حالی صورت گرفت كه نمایندگان مجلس با اعلام قیمت بنزین در خلیج فارس حدود 350 تومان،این تفاهمنامه را خلاف منافع ملی دانسته و خواهان لغو آن شدند، اما گفته می‌شود در سفر اخیر… در حالی‌كه مطاق با آمار بانك مركزی، […]

Free Blog Themes and Blog Templates