پست های برچسب: بانوی بهائی

03.11.2009

پاسخ یک بانوی بهائی به دادستان جمهوری اسلامی

خواندنیها: سهیلا خانمی از هموطنان بهائی در نامه ای تاثر انگیز که با نثری ساده نوشته شده است قصه پر غصه زندگی خود و فرزندش را در جمهوری اسلامی روایت می کند .دادستان کل جمهور اسلامی چندی پیش در مصاحبه با تلویزیون« پرس تی وی» که بازوی تبلیغاتی رژیم در خارج از کشور است خبرهای […]

Free Blog Themes and Blog Templates