پست های برچسب: بانکداری

08.7.2010

مهدی سمیعی، از نخبگان دوران پهلوی درگذشت

بی‌بی‌سی: مهدی سمیعی یکی از اثرگذارترین مدیران بانکی و برنامه ریزی ایران و یکی از سرشناس ترین نخبگان فن سالار دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، در سن ۹۲ سالگی در لوس آنجلس درگذشت. وی سال ها، رییس بانک توسعه صنعت و معدن، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و سرانجام رییس صندوق توسعه کشاورزی بود و […]

Free Blog Themes and Blog Templates