پست های برچسب: بحران مشروعیت

07.13.2009

پاسخ آیت الله منتظری به استفتای محسن کدیور: حاکم غیر عادل، خود به خود معزول است

روز: بهرام رفیعی با گذشت نزدیک به یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان به نتایج آن از سوی حکومت، آیت الله منتظری برجسته ترین مرجع تقلید شیعه در ایران، با تاکید بر باطل بودن ولایت حاکمان ظالم اعلام کرد که “تصدی افرادی که بخواهند با زور یا فریب و تقلب بر […]

Free Blog Themes and Blog Templates