پست های برچسب: بروکسل

09.13.2010

یک دیپلمات دیگر رژیم در اروپا به مردم پیوست (بلژیک)

ایران پرس نیوز: به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک به غرب پناهنده شده است. وی فرزاد فرهنگیان نام دارد و وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل بوده است. پناهنده شدن این دیپلمات رژیم تهران به غرب دو روز پس از جدا شدن یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی […]

Free Blog Themes and Blog Templates