پست های برچسب: بسيجی

09.2.2009

دو بسيجی مزدور به سزای عمل خود رسيدند

پیک ایران: moj-sabz.ning : بنا برخبر دریافتی در تهران , دو بسیجی که با متوقف کردن ماشین یک دختر طی برخوردهای زشت قصد آزار و اذیت وی را داشتند توسط ناشناسی به سزای عمل خود رسیدند. بنا بر این خبر ,این هموطنمان که متوجه میشود این دوبسیجی به آزار و اذیت یک دختر بی پناه […]

06.19.2009

حمله بسيجی ها و لباس شخصی ها به خانه مردم در اصفهان

یوتوب:

Free Blog Themes and Blog Templates