پست های برچسب: بنجل

04.28.2009

بازار مصرف جنوب كشور در تسخير كالاهاي بنجل عربي ـ چيني

بازتاب: برخي از مسافران، ارزاني اين کالاها را از دلايل توفيق و رويکرد مردم به آن مي‌دانند. اين گزارش اضافه مي‌کند، به تازگي حجم کالاي قاچاق از سمت امارات متحده عربي به استان‌هاي بوشهر و هرمزگان نيز تشديد شده و دولت در اين زمينه سکوت معناداري پيشه کرده است. بازار مصرف جنوب ايران به ويژه […]

Free Blog Themes and Blog Templates