پست های برچسب: بهزاد کردستانی

08.26.2010

بهزاد کردستانی شاعر و نویسنده کرد دستگیر شد

رهانا: بهزاد کردستانی، نویسنده کرد پیشتر نیز از سوی ستاد خبری اطلاعات شهرستان مریوان چندین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. به گزارش روانیوز، نامبرده همچنین از چهره های شناخته شده استان و از فعالین اجتماعی شهر مریوان بوده که در فعالیتهای مردمی و زیست محیطی از جمله برای مهار آتش سوزیهای اخیر […]

Free Blog Themes and Blog Templates