پست های برچسب: بیمه

05.9.2010

صدور بیمه‌نامه برای آب‌های ایران از سوی یك شركت نروژی

آرمان: جواد فرشباف‌ماهریان، رئیس‌كل بیمه مركزی ایران گفت: با وجود اعلام كمیته بیمه خطر جنگ انجمن بیمه‌گران بازار لویدز انگلستان كه منطقه آب‌های ایران را منطقه جنگی و پوشش‌های آن را با ضریب‌هایی بالاتر از قبل اعلام كرده بود اخیرا یك پوشش بیمه‌ای با ضریب صفر از سوی یك شركت نروژی برای این منطقه گرفته […]

03.23.2010

بیمه لویدز لندن، ایران را در فهرست مناطق پرخطر قرار داد

رادیوفردا: همزمان با تلاش ایالات متحده و هم‌پیمانان غربی‌اش برای تحریم بیشتر ایران، شرکت بیمه «لویدز لندن» ایران را در فهرست مناطق پرخطر خود قرار داده است. نیل رابرتس، دبیر «انجمن بازار لویدز»، ‌سازمانی که همه بیمه‌گرهای شرکت بیمه «لویدز لندن» را زیر پوشش خود دارد، روز دوشنبه اعلام کرد، کشتی‌هایی که به سمت ایران […]

Free Blog Themes and Blog Templates