پست های برچسب: بی‌شرمی

01.9.2010

پیتزای ولایت وقیح

یوتوب: مواد لازم برای پیتزا: عوامفریبی، دروغ و ریا در حکومت سید علی جایگاه والایی دارد. دروغ را حتی با مواد غذایی هم اگر مخلوط کنید، غذای شما مطبوع تر (مدفوع تر) خواهد شد و یقینا بیشتر به ذائقه ولی وقیح خوش خواهد آمد.

Free Blog Themes and Blog Templates