پست های برچسب: تابعيت مضاعف

03.22.2009

زنان و دارندگان تابعيت مضاعف هدف وزارت اطلاعات ايران قرار گرفته اند

صدای آمریکا: * پيام نوروزی اوباما بخشی از استراتژی تاکيد بر ديپلماسی در رويکرد آمريکا به ايران است نيويورک تايمز زير عنوان” پيام اوباما به ايران راه را برای اقدامات ديپلماتيک باز می کند” به نقل از مقامات آمريکائی و ديپلمات های اروپائی می نويسد پيام تلويزيونی راه گشايانه ای که پرزيدنت اوباما روز جمعه […]

Free Blog Themes and Blog Templates