پست های برچسب: تحجر

09.9.2009

وزير بهداشت دولت دهم:اگر زني به پزشك مراجعه كند بايد درب بسته باشد

کلمه: طرح انطباق جنسيتي در مراكز درماني به نحوي مطرح شده كه مد نظر نبوده است آنچه كه به آن بسيار تاكيد شده حفظ محيطي خصوصي براي زنان است به نحوي كه اگر زني به پزشك مراجعه كند حتما طوري باشد كه در بسته باشد بيماران پزشك خود را انتخاب مي‌كنند،تفكيك جنسيتي مد نظر نيست […]

08.31.2009

ابراز نگرانی آیت الله خامنه ای از آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها

بی‌بی‌سی: آیت الله علی خامنه ای می گوید آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود. وی همچنین شمار استادان معتقد به “جهان بینی اسلامی” در دانشگاه ها را کم ارزیابی کرده است. رهبر ایران روز یکشنبه در جمع شماری از استادان، اعضای هیات های […]

Free Blog Themes and Blog Templates