پست های برچسب: تحریف

11.27.2009

در صداوسیما در به همان پاشنه قبلی می چرخد، خیلی ها ماهواره دارند…خیلی ها انگلیسی بلد هستند…بعضی ها هنوز در خواب اند

عصرایران: ما فقط از مدیران صداوسیما می خواهیم برای دریافتن اینکه چرا با ریزش مخاطب مواجه اند ، خبر چهارشنبه شب ساعت 21 خود را با این گزارش مقایسه کنند و ببینند چگونه دست بردن در اصل خبر و تحریف آن اعتماد بینندگان را بر باد می دهد. عصر ایران – بدترین چیز برای یک […]

Free Blog Themes and Blog Templates