پست های برچسب: ترانه موسوی

06.29.2010

لوکا سريو برتولينی- ترانه موسوی

یوتوب:

04.17.2010

فاش شدن هویت ترانه موسوی با حکم جلب مهدی هاشمی

جهان نیوز: دستگیری مهدی هاشمی می تواند پشت پرده دروغ بزرگی به نام ترانه موسوی را برملا سازد. به گزارش جهان سرنخ افشای هویت ترانه موسوی فرد موهومی که پس از انتخابات به اتهامی علیه جمهوری اسلامی و ترکتازی ضدانقلاب و محافل ضد ایرانی غربی تبدیل شد ،در دست مهدی هاشمی است. ترانه موسوی کسی […]

08.21.2009

حسین طائب و ترانه موسوی

سهرابستان: سرکوب تظاهرات مسجد قبا توسط قرارگاه ثارالله که زیر نظر طائب می باشد صورت گرفت. دستگیرشدگان آنروز با ون های سیاه رنگی از صحنه منتقل شدند که این ون های سیاه انحصاراً متعلق به قرارگاه ثارالله می باشد. بازداشتی ها از محل دستگیری به مرکز قرارگاه ثارالله در خیابان سئول انتقال داده شدند. در […]

08.17.2009

گزارش بی بی سی از گفته های کروبی در ماجرای ترانه موسوی

یوتوب:

Free Blog Themes and Blog Templates