پست های برچسب: تلویزیون

08.10.2009

روپرت مرداک رقيب جديد صدا و سيماي ايران

الف: روپرت مرداک و مجموعه رسانه‌ای تحت تملک وی مستقیما وارد عرصه نبرد علیه محصولات فرهنگی تولید ایران شد. به گزارش “الف”، شبکه فارسی 1، که توسط کمپانی استار متعلق به نیوزکورپریشن اداره می‌شود، چندروزی است که با آغاز پخش برنامه‌های خود به زبان فارسی، وارد نبرد با برنامه‌های فرهنگی ساخت ایران شده است. این […]

Free Blog Themes and Blog Templates