پست های برچسب: تماس تلفنی

02.23.2009

تماس های تلفنی تهدیدآمیز از سوی ماموران وزارت اطلاعات

ایران گلوبال: گزارش های رسیده به ما حاکی از آنست که در هفته گذشته تماس های تلفنی وزارت اطلاعات با شماره های ناشناس صورت می پذیرفته است، اما با توجه به عدم پاسخگویی خانواده دانشجویان زندانی و دیگر فعالین دانشجو به این تماس ها، مامورین وزارت اطلاعات رویه خود را تغییر داده و برای برقراری […]

Free Blog Themes and Blog Templates