پست های برچسب: تمامیت ارزی

08.23.2009

جلسه در مورد رژيم حقوقى خزر بدون حضور ايران!

آفتاب یزد: دفتر رياست جمهوري قزاقستان اعلا‌م كرد: سران چهار كشور روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان ‌روز13 سپتامبر طي اجلاسي غيررسمي در قزاقستان پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر گفتگو مي كنند.‌به گزارش نووستي به نقل از خبرگزاري ترند، توافق درباره برگزاري ديدار غيررسمي سران روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ‌تركمنستان طي گفتگوي تلفني “نورسلطان نظربايف” رئيس‌جمهور […]

Free Blog Themes and Blog Templates