پست های برچسب: توطئه

03.25.2009

توطئه ایی برای بازداشت وبلاگ نویس مسیحی در اصفهان

شبکه خبری مسیحیان: دو تن از نوكیشان مسیحی در اصفهان در یك سناریوی از قبل سازماندهی شده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با گذشت یكماه همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست … به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان و بنا بر گزارش دریافتی، هموطن مسیحی با نام ( مظاهر- ر) ۳۰ ساله، […]

Free Blog Themes and Blog Templates