پست های برچسب: جولیبرمن

04.28.2009

دیپلماسی جنجالی تبلیغاتی نتیجه داد: طرح تحریم صادرات بنزین به ایران!

جمهوریت: یک سناتور آمریکایی به نام جولیبرمن طرحی را آماده کرده است که بر مبنای آن صادر کنندگان بنزین به ایران مورد مجازات اقتصادی آمریکا قرار می گیرند. ٢٧ سناتور جمهوریخواه و دموکراات مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را امضا کرده اند. این طرح امروز سه شنبه رسماً به مجلس آمریکا ارائه می شود. این […]

Free Blog Themes and Blog Templates