پست های برچسب: جیش المهدی

08.16.2010

فعالیت گروه خودسر «پاسداران عفت» در عراق

دویچه‌وله: در شهر شیعه‌نشین ناصریه در عراق گروهی که خود را از جمله “شمشیر راشدین” می‌نامد، در میان زنان و جوانان وحشت افکنده است. برخی در عراق معتقدند، عملکرد این گروه شباهت زیادی به نوع برخورد بسیجی‌ها با مردم در ایران دارد. اعضای گروهی که خود را پاسداران اخلاق و عفت دینی می‌نامد، با تاریک […]

Free Blog Themes and Blog Templates