پست های برچسب: حسین علیزاده

09.13.2010

آقایان وزارت خارجه؛ اگر علیزاده پناهنده شده، چرا از گفتنش ابا می کنید؟

بازتاب: برای این گونه افراد، مسأله انتخابات، تنها بهانه ای است تا پس از سال ها اقامت در اروپا، این بار با پناهندگی حضورشان در آنجا را تداوم بخشند و احتمالا تجارت و کاسبی را که در آنجا به راه انداخته اند، ادامه دهند/ البته وزارت خارجه با همه محدودیت ها، همواره در همه عرصه […]

Free Blog Themes and Blog Templates