پست های برچسب: حمید بهبهانی

10.1.2009

پرونده تقلب اعضای کابینه دولت دهم؛ بازتاب سرقت علمی وزرای احمدی نژاد

رویداد: انتشار خبر سرقت علمی دو وزیر راه و علوم ایران، باز هم در مجله‌ی نیچر بازتاب یافت. دبیران مجلاتی که مقالات «تقلبی» این دو وزیر در آنها به چاپ رسیده گفته‌اند، این مقالات را از مجلات خود حذف خواهند کرد. مجله‌ی علمی نیچر روز چهارشنبه ۸ مهر مقاله‌ای با عنوان «وزرای ایرانی در صف […]

09.27.2009

موج سبز آزادی بار دیگر منتشر می‌کند:سند رسمی سرقت علمی یکی دیگر از وزرای کابینه کودتا، این بار:‌ وزیر راه!

موج سبز: روز گذشته سند رسمی سرقت علمی وزیر علوم دولت کودتا، کامران دانشجو را برای شما خوانندگان موج سبز آزادی منتشر کردیم. اما امروز نوبت می‌رسد به یک سرقت علمی دیگر توسط یک وزیر دیگر کابینه کودتا و آن شخص کسی نیست جز حمید بهبهانی، وزیر راه!‌ بر طبق این سند و با احتساب […]

Free Blog Themes and Blog Templates