پست های برچسب: دادستانی

08.1.2010

تجمع خانواده های زندانیان اعتصاب کننده مقابل دادستانی تهران

بی‌بی‌سی: خانواده های تعدادی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات ایران که در روزهای اخیر اعتصاب غذا کرده اند، روز شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۹ (۳۱ ژوئیه ۲۰۱۰) با تجمع در مقابل دادستانی تهران خواهان دیدار با دادستان و اطلاع یافتن از وضعیت اعضای زندانی خانواده هایشان شدند. در روزهای اخیر تماس تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ […]

Free Blog Themes and Blog Templates