پست های برچسب: دسته بیل

12.17.2010

خودکفایی ایران اسلامی(همراه با عکس)!

وبلاگ کلموک آقا: محمود جان, “نژاد”جان, احمدی جان, الهی عمه های اوباما و سارکوزی! هردوتایشان به قربان اندام رشیدت بروند, ما را در ساختن دسته بیل خودکفا بفرما ! فرستادن کرم تریشین با سفینه به فضا و ساخت بمب افکن بدون سرنشین و کشف سلول بنیادی و اختراع نیروی اتم در زیر زمین خانه و […]

02.11.2009

عکسهایی از راهپیمایی امروز تهران که در هیچ خبرگزاری و سایتی نخواهید دید

خُسن آقا: این عکس هار ببینید تا بهتر درک کنید که رژیم شعبده بازی راهپیمایی انقلاب را چگونه راه اندازی می کند. آنهایی که روزهای انقلاب سال 57 در مسیر انقلاب بودند این صحنه‌ها را می‌شناسند که چگونه ملاها توانستند طبقه تهی دست رابا همین طرفند به میدان بکشند و انقلابی را از مسیر خود […]

Free Blog Themes and Blog Templates