پست های برچسب: دلال اسلحه

04.5.2010

خبر چين، دلال اسلحه، و نه خبرنگار»

رادیوفردا: بنا به گزارش پروپابليکا، استراق سمع نشان داده که حميد معصومی‌نژاد يک مامور بلند پايه سازمان‌های اطلاعاتی ايران بوده و خبرنگاری صرفا بخشی از پوشش فعاليت وی بوده است. وی همچنين گاه خود را کارمند استخدامی شرکت هواپيمايی ايران معرفی می‌کرده است. بازپرس اين پرونده مدعی است که معصومی‌نژاد به همراه يکی از تجار […]

Free Blog Themes and Blog Templates