پست های برچسب: دیمیتری مدودیوف

06.28.2010

رییس جمهوری روسیه هشدار رییس سازمان سی. آی. ای در مورد توان هسته ای ایران را "نگران کننده" خواند

رادیوفردا: دیمیتری مدودیوف، رییس جمهوری روسیه، سخنان رییس سازمان سیا درباره برنامه هسته ای ایران را “نگران کننده” توصیف کرد. آقای مدودیوف گفت:«اینگونه اطلاعات همواره موجب ناراحتی می شود زیرا جامعۀ جهانی برنامۀ هسته ای ایران را شفاف تلقی نمی کند.» لئون پانِتا، رییس سازمان سی.آی.ای، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مصاحبه ای با شبکه […]

Free Blog Themes and Blog Templates