پست های برچسب: روزنامه ایران

10.8.2010

نارضایتی کیهان از رانت‌خواری "ایران"

فرارو: روزنامه كیهان در گزارش‌های دنباله‌داری نسبت به اعطای آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران به شدت انتقاد كرد و در گفت‌وگو با برخی دست‌اندركاران مطبوعات و نمایندگان مجلس خواستار توقف این بی‌عدالتی شد. روزنامه كیهان در صفحه گزارش 5شنبه خود نوشت: طی ماه های اخیر انحصار چاپ آگهی در روزنامه ایران حیات مطبوعات را با […]

Free Blog Themes and Blog Templates