Tag Archive 'سخنرانی'

Dec 04 2010

جامعه معنوی خمینی، جامعه‌ای بیمار

سخنرانی های خمینی را اکثریت ملت ایران به یاد دارند. مهم ترین سخنرانی خمینی اما سخنان عوامفریبانه‌اش در بهشت زهرا است. در این سخنرانی علاوه بر عوامفریبی‌های معمول او، جملاتی دارد که بسیار در خور توجه است، خصوصا در باره وضع و حالی که ایران امروز به آن گرفتار شده. سید روح الله خمینی در […]

4 پیام

اخبار و مطالب خواندنی