پست های برچسب: سنديکای کارگران

05.19.2009

تشخیص پزشک زندان: اسانلو توان حبس ندارد

دویچه وله: کمپین بین‌المللی حقوق بشر درخواست کرده که منصور اسانلو رئیس هیئت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد، به دلیل شرایط بد جسمی از زندان آزاد شود. پرویزخورشید وکیل وی می‌گوید که پزشک زندان نیزوضعیت جسمی ناگوار اسانلو را تایید کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت طی بیانیه‌ای […]

04.15.2009

رهبر سنديکای کارگران هفت تپه پس از ۴۰ روز آزاد شد

خبرنامه امیرکبیر: علی نجاتی، رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه و در پی اعتراض های سازمان های کارگری و حقوق بشری در ايران و جهان، پس از ۴۰ روز آزاد شد. اين فعال کارگری در سال ۸۶ نيز به اتهام مشارکت در حرکت های صنفی ۳۵۰۰ کارگر شرکت نيشکر […]

Free Blog Themes and Blog Templates