پست های برچسب: سوت

04.22.2009

حجت الاسلام راستگو: جیغ، سوت و کف در برنامه‌های کودک خوب نیست

خُسن آقا: شیرازی ها به کچل می گویند زلفعلی و به کور چراغعلی، حالا خودتان حدث بزنید چرا نام این آخوند راستگو است! فردا: توقع ما از برنامه‌های کودک این نیست که به بچه‌ها نماز جماعت یاد دهند اما مساله هورا و جیغ کشیدن، سوت و کف زدن در برنامه‌های کودک قابل پذیرش نیست. محتوای […]

Free Blog Themes and Blog Templates