پست های برچسب: سیدمصطفی سیدهاشمی

12.3.2009

مدرك دكتری رییس هیات مدیره صاحب مخابرات هم …درآمد!

آينده : خبرنگار “آینده” گزارش داد: براساس اسناد منتشر شده توسط یك وبلاگنویس، اعتبار مدرك رییس هیات مدیره خریدار شركت مخابرات با ابهام مواجه است. به نوشته وبلاگ امروزها دكتر “سیدمصطفی سیدهاشمی” 16 سال نماینده مجلس از شهر مراغه و معاون اقتصادی فعلی ستاد اجرایی فرمان امام و عضو هیئت مدیره اتاق تعاون ایران؛ رئیس […]

Free Blog Themes and Blog Templates