پست های برچسب: شاه

01.21.2010

مروری بر گفتگوی تاریخی شاه با نیوزویک پس از سی و یک سال

جرس: دیکتاتورها اشکال متفاوت دارند: برخی پهلوان پنبه اند، مثل صدام حسین. عده ای شیک و پیک و کراواتیند، مانند انورالسادات. بعضی خودمانی و خاکیند، مثل هوگو چاوز. اکثرا سخنرانان خوبی هستند. تک و توکی از آنها حتی چند زبان هم حرف میزنند، مانند محمدرضا شاه پهلوی. چندتائی هنرمندند مانند آدولف هیتلر که نقاش خوبی […]

01.17.2010

شاهان سبز، هوشنگ اسدی

گویانیوز: روزی است که شاه رفت. روزهائی است که سلطان هم دارد می رود. از ۲۶ دی ۱۳۵۷ تا چنين روزی در سال ۱۳۳۸، فقط ۳۱ سال فاصله است . لحظه ای کوتاه در تاريخ. برگی نيمه خالی در تاريخ ملتی که اگر هر سالش را فقط در يک صفحه بنويسی، کتابی می شود در […]

01.2.2010

تکرار تاریخ: نخست وزیر در اجتماع عظیم مردم تبریز اعلام کرد: دولت با هرج و مرج و آشوب مبارزه می کند

اطلاعات دوشنبه 21 فروردین 2537: گوشه‌ای از تظاهرات عظیم مردم آذربایجان که با حضور نخست وزیر، هیئت دولت در تبریز تشکیل شد. گزارش‌های رسیده به تهران عده شرکت کنندگان در این تظاهرات را در حدود چهارصد هزار نفر ذکر کرده است. جوانان را باید از توطئه ها و دسیسه ها آگاه کرد آیا مفهوم آزادی […]

08.8.2009

من صدای انقلاب شما را شنیدم

یوتوب:

Free Blog Themes and Blog Templates