پست های برچسب: شلاق

02.20.2009

دو فعال زن شلاق خوردند: به اتهام شرکت در تظاهرات کارگري در سنندج

روز: احکام 70 ضربه و 15 ضربه شلاق براي سوسن رازاني و شيوا خيرآبادي دو فعال زن کارگري، که در روز 11 ‏خرداد87، در مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر در شهر سنندج دستگير شده بودند، روز گذشته 30 بهمن 87 در شهر ‏سنندج به اجرا درآمد. ‏ شعبه 101 دادگاه جزايي سنندج سوسن رازاني را […]

Free Blog Themes and Blog Templates