پست های برچسب: شهرام جزایری

06.6.2009

تحلیل پدر داماد احمدی نژاد در گفت و گو با فرارو: احمدی نژاد امشب “جزایری” و “کرباسچی” را رو می کند

فرارو: احمد خورشیدی پدر داماد احمدی نژاد و از اعضای ستاد احمدی نژاد در سال 84 بر این باور است که احمدی نژاد تاکتیک افشاگری را رهای نخواهد کرد و در مناظره امشب مسئله ی شهرام جزایری و کرباسچی رو خواهد کرد. احمد خورشیدی در گفت و گو با فرارو درباره ی مناظره احمدی نژاد […]

Free Blog Themes and Blog Templates