پست های برچسب: صنعتی امیرکبیر

02.19.2009

با وجود ممانعت دانشگاه از نظر سنجی گسترده در دانشگاه برای دفن شهید، تا کنون نزدیک به ۳۰۰۰ امضا در مخالفت با دفن شهید در دانشگاه جمع آوری شده است

خبرنامه امیرکبیر: در چند روز گذشته صحن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با وجود تمام برخوردها و بازداشت ها و ممنوع الورود کردن ها شاهد حضور دانشجویان مخالف پروژه دفن شهید در دانشگاه بود. این دانشجویان برای امضای نامه ای که در راستای این مخالفت تنظیم شده بود در صحن دانشگاه حاضر شده بودند و در این […]

02.16.2009

با وجود مخالفت شدید دانشجویان با دفن شهید در دانشگاه و همزمان با بازداشت دانشجویان پلی تکنیک: زمان دفن اجساد شهید در دانشگاه اعلام شد

خبرنامه امیرکبیر: امروز دانشگاه صنعتی امیرکبیر دومین روز اعتراض به بحث دفن شهید در دانشگاه را سپری کرد. این اعتراضات که در این دو روز توسط شورای صنفی دانشگاه از طریق جمع آوری امضا در مخالفت با این پرو‍‍‍‍ژه دنبال می شود امروز با استقبال بی نظیر دانشجویان همراه شد به طوری که در عرض […]

Free Blog Themes and Blog Templates