پست های برچسب: ضدجاسوسی

01.19.2009

مشروح نشست خبري مديركل ضدجاسوسي اطلاعات

بازتاب: مديركل ضدجاسوسي وزارت اطلاعات، درباره پرونده ناكام مانده براندازي نرم عليه ايران گفت:اطلاعات غلط يك سرويس به سرويس ديگر آغاز يك مبارزه و جنگ اطلاعاتي است؛ در همين ماجرا يك نبرد كامل بين سرويس اطلاعاتي ايران و آمريكا عملي شد كه اينها نيز جزو مستندات اين پرونده است. به گزارش فارس، مدير كل ضد […]

Free Blog Themes and Blog Templates