پست های برچسب: عدالت

11.10.2010

چه می كشند این مدیران پاك دست و ساده زیست دولت عدالت طلب!

آینده: طبیعی است كه رقم كل دریافتی جناب جهرمی كه احتمالا مشابه سایر مدیران ارشد دولتی است موضوعی سری بوده واشاره به آن همانند موضوع واریزی مبالغ فوق خبرنگار مربوطه را با تهدید به شكایت و… مواجه خواهد كرد پس از روشنگری های روابط عمومی بانك صادرات مشخص گردید مدیرعامل محترم این بانك غیر از […]

02.13.2009

رئیس دادگستری استان زنجان: مددی تبرئه شد؛ دادستان زنجان: هنوز حکم قطعی صادر نشده است

خبرنامه امیرکبیر: در حالیکه در روز شنبه گذشته رئیس دادگستری استان زنجان در مصاحبه با ایلنا از تبرئه معاون فاسد دانشگاه زنجان از حکم تبعید خبر داده بود، جعفر گلمحمدی دادستان زنجان در سخنانی گفته است که هنوز حکم قطعی مددی صادر نشده است. گلمحمدی در سخنان خود بدون اشاره به صحبت های رئیس دادگستری […]

Free Blog Themes and Blog Templates