پست های برچسب: عربی

11.8.2010

از نصرالله که یک بشکه گوشت و برنج حرام و هضم نشده است چه توقعی دارید وقتی روشنفکرهای ما با کار فرهنگی عربی پیش از اینها او را تایید کرده بودند؟

بغض 30 ساله: حسن نصرالله چیزی را گفت که ابراهیم یزدی ۳۱ سال پیش در روزنامه کیهان به تاریخ چهارم اردیبهشت بیان کرد:می خواهیم اثرات ۲۵۰۰ ساله استبداد را بزداییم. حسن نصرالله مقبره کورش را خرابه ای یافته که ما گاهی در گروه ۱۰۰۰/۱۰۰/۲۰/۵نفره دوره اش می کنیم و قبر امام رضا را گنبدی از […]

10.26.2010

"فرهنگستان زبان و ادب فارسی" ، نهادی برای پاسداشت زبان فارسی یا گسترش کلمات عربی؟!

عصرایران: اما نکته دیگر نیز آن است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی که موظف به حفظ زبان فارسی است ، در واژه گزینی های خود ، عنایت وِیژه ای به زبان عربی دارد و در ساخت کلمات جدید ، بعضاً تنها کاری که می کند این است که یک کلمه عربی را به جای […]

04.28.2009

بازار مصرف جنوب كشور در تسخير كالاهاي بنجل عربي ـ چيني

بازتاب: برخي از مسافران، ارزاني اين کالاها را از دلايل توفيق و رويکرد مردم به آن مي‌دانند. اين گزارش اضافه مي‌کند، به تازگي حجم کالاي قاچاق از سمت امارات متحده عربي به استان‌هاي بوشهر و هرمزگان نيز تشديد شده و دولت در اين زمينه سکوت معناداري پيشه کرده است. بازار مصرف جنوب ايران به ويژه […]

Free Blog Themes and Blog Templates