پست های برچسب: فریدون مشیری

09.7.2009

زبان آتش: آواز شجریان شعر فریدون مشیری

یوتوب: شعر فریدون مشیری تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار تفنگ دست تو یعنی زبان اتش و آهن من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل ، دلی لبریز مهر تو تو ای با دوستی دشمن زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی ست […]

Free Blog Themes and Blog Templates