پست های برچسب: قضائی

07.20.2010

تعقیب قضائی دویست تن از نظامیان و غیرنظامیان

رادیوفرانسه: درترکیه احکام تعقیب قضائی یکصدو شصت و نه نفر از مخالفین دولت اسلامگرای حاکم از سوی دادسرای استانبول صادر شد . پرونده تحقیقاتی درمورد فعل وانفعالات مخفی این افراد که درمیان آنها چندین تن ازمقامات عالیرتبه نظامی بازنشسته نیز حضور دارند ازماه فوریه گذشته گشوده شده بود که اکنون دادستانی رسماً دستور پیگرد قضائی […]

Free Blog Themes and Blog Templates